Vakgebieden

Ondernemingsrecht

De ambitie van Tilia Law is om een full- service ondernemingsrechtelijke praktijk aan te bieden die onder meer de volgende domeinen bestrijkt:

Bijstand bij commerciële transacties

Een belangrijk deel van onze activiteiten bestaat uit de redactie en het nazicht van alle mogelijke types van commerciële contracten, zoals:

 • distributie en handelsagentuur
 • licentieovereenkomsten
 • koop-verkoop
 • huur
 • aanneming
 • financiële overeenkomsten
 • algemene voorwaarden.

Verder verlenen we advies en bijstand inzake marktpraktijken en oneerlijke concurrentie, en bij het opzetten van reclame- en promotiecampagnes of gereglementeerde verkooptechnieken.

U kunt ook bij ons terecht voor advies over informatietechnologie. Denk maar aan alle mogelijke aspecten van internet, de bescherming van databanken en persoonsgegevens of e-commerce en e-government.

Corporate & M&A

Tilia Law beschikt over de juiste expertise en ervaring om vennootschappen en verenigingen bij te staan in alle facetten van het ‘vennootschapsleven’:

 • oprichting van vennootschappen en verenigingen
 • overdracht van aandelen en activa
 • herstructureringen (fusie, splitsingen, inbreng van bedrijfstak)
 • corporate housekeeping
 • redactie aandeelhoudersovereenkomsten
 • redactie investeringsovereenkomsten
 • advisering inzake deugdelijk vennootschapsbestuur en bestuurdersaansprakelijkheid
 • bijstand bij conflicten binnen een vennootschap
 • ontbinding en vereffening van vennootschappen.

Ondernemingen in moeilijkheden

Schuldeisers van bedrijven waarvan de continuïteit wordt bedreigd, hebben uiteraard belang bij een proactieve aanpak en begeleiding zodat alle mogelijke actiemiddelen tijdig en optimaal worden benut. Tilia Law staat hiervoor garant.

Maar ook ondernemingen in moeilijkheden kunnen bij ons terecht voor advies en begeleiding bij (insolventie)procedures, herstructureringen, reorganisaties, minnelijke akkoorden en bedrijfs- sluitingen