Onze advocaten

Paul Soens

Paul Soens is licentiaat in de rechten (K.U.Leuven - 1998) en behaalde in 1999 een master in het vennootschapsrecht (K.U.Leuven – KU Brussel) .

Paul is ingeschreven aan de Balie te Brussel sinds 1998. Van 2001 tot 2005 was hij als deeltijds assistent verbonden aan de rechtsfaculteit van de K.U.Leuven en van 2004 tot 2006 was hij tevens deeltijds medewerker van de Voorzitter van de Senaatscommissie voor de Justitie.

Paul maakt deel uit van het departement ondernemingsrecht waar hij zich in het bijzonder toelegt op het vennootschapsrecht. Naast een adviespraktijk beschikt Paul over een uitgebreide evaring in het voeren van gerechtelijke procedures.

Paul werkt in het Nederlands, Frans en Engels.

Publicaties

P. Soens, “De bijzondere faillissementsaansprakelijkheid met betrekking tot RSZ - schulden”, in A. Van Oevelen, P. Ernst en A. François (ed.), Bestendig Handboek Vennootschap en Aansprakelijkheid, Antwerpen, Kluwer, 2023, II.2 16– II.2.16 k

P. Soens, “De aansprakelijkheid van (feitelijke) bestuurders op grond van een kennelijke grove fout”, in A. Van Oevelen, P. Ernst en A. François (ed.), Bestendig Handboek Vennootschap en Aansprakelijkheid, Antwerpen, Kluwer, 2021, II.2 1– II.2.15

P. Soens, “De alarmbelprocedure”, in A. Van Oevelen, P. Ernst en A. François (ed.), Bestendig Handboek Vennootschap en Aansprakelijkheid, Antwerpen, Kluwer, 2020, II.2.-16i – II.2.- 45

P. Soens, “Maatregelen in het Wetboek van Vennootschappen ter voorkoming van het faillissement van de onderneming : rol en aansprakelijkheid van de raad van bestuur en van de commissaris - revisor”, in A. Van Oevelen, P. Ernst, A. François en M. Van Passel (ed.), Bestendig Handboek Vennootschap en Aansprakelijkheid, Antwerpen, Kluwer, 2016, IV.3.-1 – IV.3.-19

P. Soens en B. Spitaels, "De vereffeningsprocedure van vennootschappen opgesmukt", Pacioli nr. 347, 17 - 30 september 2012, 5-8

P. Soens en K. De Wael, "De nieuwe wet Aandeelhoudersrechten", Pacioli nr. 319, 9 - 22 mei 2011, 1-3

P. Soens, “Het belangenconflict van de bestuurder”, Pacioli nr. 317, 11 – 24 april 2011, 1- 4

K. Cusse en P. Soens, "Hoe ver reikt het dagelijks bestuur van een vennootschap ?", Pacioli nr.304, 27 september-10 oktober 2010, 1-5

K. Cusse en P. Soens, “De alarmbelprocedure: een belangrijke aanleiding tot bestuurdersaansprakelijkheid”, Pacioli, nr. 294, 29 maart – 11 april 2010, 1-6.

K. Cusse en P. Soens, “BVBA Starter”, Pacioli, nr. 292, 14 maart 2010, 1-5.

P. Soens en H. Vandenberghe, “De algemene vergadering van mede-eigenaars: organisatie en praktische knelpunten”, in V. Sagaert en G. Rommel, Appartementsrecht, Brugge, Die Keure, 2008, 51 – 65.

M. Debaene en P. Soens (ed.), Aansprakelijkheidsrecht. Actuele tendensen, Brussel, Larcier, 2005, 246 p.

P. Soens en L. Wynant, “Bestuurdersaansprakelijkheid: recente evoluties”, in M. Debaene en P. Soens (ed.), Aansprakelijkheidsrecht. Actuele tendensen, Brussel, Larcier, 2005, 246 p.

P. Soens, “Termijn vergeten: kans verkeken?”, Ad Rem, maart 2005

M. Debaene en P. Soens, “Burgerrechtelijke aansprakelijkheid” in Wetboek Verkeersrecht, Geannoteerde uitgave, Brugge, Die Keure, 2003, 253 – 275

L. Wynant en P. Soens, “Tussenkomst van derden bij de oprichting”, in A. Van Oevelen, P. Ernst, A. François en M. Van Passel (ed.), Bestendig Handboek Vennootschap en Aansprakelijkheid, Antwerpen, Kluwer, 2000, I.4-1 – I.4-14

L. Wynant en P. Soens, “Respecteren van het doel”, in A. Van Oevelen, P. Ernst, A. François en M. Van Passel (ed.), Bestendig Handboek Vennootschap en Aansprakelijkheid, Antwerpen, Kluwer, 2000, II.3 – 3 – II.3 – 8