Vakgebieden

Arbeidsrecht

Ook hier staat Tilia Law voor een proactieve aanpak. Namelijk problemen zo vroeg mogelijk identificeren en preventief advies verlenen

Daarnaast hebben wij een jarenlange ervaring in de begeleiding van Belgische en buitenlandse

investeerders. Op dit gebied bouwden we een stevige expertise op inzake internationale tewerkstelling en de begeleiding van internationale dienstverlening.

We staan bovendien voor eenvoudige en directe communicatie in verschillende talen, en hebben een grote ervaring inzake individuele en collectieve geschillen.

Individueel arbeidsrecht:

 • onderhandelen en opstellen van individuele arbeidsovereenkomsten
 • vertrekregelingen begeleiden
 • arbeids- en andere bedrijfsreglementen opstellen en implementeren
 • het Hr-departement dagdagelijks bijstaan inzake het personeelsbeheer (amendementen opstellen aan contracten, problemen inzake discriminatie en pesterijen, impact van nieuwe technologieën op het werk, …)
 • (interne) audits opstellen, al dan niet naar aanleiding van de overname van een onderneming of een onderdeel van een onderneming
 • sociaal strafrecht
 • intellectuele eigendomsrechten in de arbeidsrechtelijke sfeer
 • bescherming van persoonsgegevens in de arbeidsrechtelijke sfeer.

Collectief arbeidsrecht:

 • onderhandelen en opstellen van collectieve arbeidsovereenkomsten
 • overdracht van een onderneming en van een onderdeel van een onderneming, met inbegrip van outsourcing
 • begeleiding bij collectief ontslag en sluiting van een onderneming
 • bijstand inzake de oplossing van collectieve geschillen.

Sociale zekerheidsrecht:

 • adviezen en geschillen inzake sociale zekerheidssystemen van werknemers en zelfstandigen
 • detachering zowel binnen als buiten de EU
 • (management)vennootschappen begeleiden bij de problematiek van de onderwerping van Belgische en buitenlandse vennootschapsmandatarissen en dienstverleners.