Nieuws

Tilia Law bestaat 30 jaar !

Ons kantoor zal op vrijdag 6 oktober as. uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 12u30. Aangezien wij in de namiddag slechts beperkt telefonisch bereikbaar zullen zijn, danken wij u voor elk dringend verzoek duidelijk uw naam en telefoonnummer in te spreken. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk contacteren.

Wij danken u.