Onze advocaten

Roeland Smits

Vakgebieden

Roeland Smits is partner bij Tilia Law (voorheen VWEW Advocaten). Hij is actief in het domein van het Belgisch ondernemingsrecht, en heeft bijzondere ervaring in het opstellen en onderhandelen van zakelijke contracten (toelevering, constructie, licentie, aankoop (materiaal), ontwikkeling, enz.), m.b.t. het distributierecht (agentuur, distributie en franchise), insolventie ( faillissement, Wet op de Continuïteit van Ondernemingen), het vennootschapsrecht (M & A, herstructureringen, aandeelhoudersovereenkomsten, enz.) en data privacy (gecertificeerd Data Protection Officer of DPO).

Roeland bezit eveneens een uitgebreide ervaring op gebied van procesvoering en geschillenbeslechting in alle van de hierboven genoemde domeinen. Hij vertegenwoordigt nationale en internationale vennootschappen in alle stadia van de gerechtelijke- en arbitrageprocedures (ICC, CEPINA).

Hij biedt bedrijven dagdagelijkse juridische bijstand, alsook advies beperkt tot bepaalde projecten. In het verleden verschafte hij tevens in-house juridische ondersteuning (binnen de bedrijfsmuren van de clIënt), waardoor hij een diepgaande kennis van de business en de behoeften van de klant wist op te bouwen.

Roeland is afgestudeerd aan de Universiteit van Antwerpen. Hij is lid van de Brusselse balie. Hij werkt in het Nederlands, Frans, Engels en Italiaans (basiskennis).

Publicaties

Roeland Smits and David Sarlette, “Distribution Agreements in Belgium”, in Comparative Law Yearbook of International Business, Volume 38, Kluwer Law International, 2016, 307-343.

Roeland Smits and Jan Vanbeckevoort, "European Union Directive 2016/943 and Trade Secrets in Belgium", in Comparative Law Yearbook of International Business, Volume 40, Kluwer Law International, 2018, 287-320.