Onze advocaten

Alain Vanderelst

Alain Vanderelst is licentiaat in de rechten (Universiteit Antwerpen, 1982) en Master of Laws (Georgetown University, 1983).

Hij is lid van de Balie te Brussel sinds 1983 en was achtereenvolgens als advocaat werkzaam bij De Bandt Van Hecke Lagae & Van Bael (1983-1985) en bij Van Bael & Bellis (1986-1993). In 1993 was hij één van de medeoprichters van Tilia Law (voorheen VWEW Advocaten).

Alain legt zich toe op ondernemingsrecht en mededingingsrecht (zowel Belgisch als Europees).

Publicaties

A. Vanderelst, "Increasing the Appeal of Belgium as an International Arbitration Forum? The Belgian Law of 27 March 1985 conc erning the Annulment of Arbitral Awards", Journal of International Arbitration, 1986, 77

A. Vanderelst en F. Wijckmans, "De toepasselijkheid anno 1988 van artikel 85 van het EEG-Verdrag op concentraties van ondernemingen : nil novi sub sole ?" Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap, 1989, 7

A. Vanderelst en F. Wijckmans, "EEG concentratiecontrole: een nieuw rechtsinstrument, nieuwe uitdagingen", Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap, 1990, 335

A. Vanderelst, "E.E.G. concentratiecontrole haalt de pers", Tijdschrift Rechtsdocumentatie, 1992, 79

A. Vanderelst, "Aanvaarding van de (Europese) rechtsnorm door de lidstaten", Tijdschrift Rechtsdocumentatie, 1992, 211

A. Vanderelst, "Laat uw vordering onontvankelijk verklaren en win", Tijdschrift Rechtsdocumentatie,1992, 325

A. Vanderelst, "Naar ruimere bevoegdheden voor het Gerecht van Eerste Aanleg", Tijdschrift Rechtsdocumentatie, 1992, 467

A. Vanderelst, "De Europese Economische Ruimte (EER)", Tijdschrift Rechtsdocumentatie, 1992, 589

A. Vanderelst, "In vino veritas? Of liever toch maar een smakelijke teug bronwater", Tijdschrift Rechtsdocumentatie, 1992, 723

A. Vanderelst, "Geen vrij verkeer van vuilnis", Tijdschrift Rechtsdocumentatie, 1992, 901

A. Vanderelst, "Het verhaal van de beklagenswaardige klager", Tijdschrift Rechtsdocumentatie, 1992, 1061

A. Vanderelst, Decentralisatie van het EEG mededingingsbeleid, Tijdschrift Rechtsdocumentatie, 1992, 1217

A. Vanderelst en F. Wijckmans, "The Belgian Law of 5 August 1991 on the Protection of Economic Competition", European Competition Law Review, 1992, 120

F. Wijckmans, A. Vanderelst en J. Steenlant, "De aanmeldingspraktijk in het licht van één jaar toepassing WBEM", TBH-Dossier n°1-1994, 7

A. Vanderelst, "Bevoegdheidsregels inzake het mededingingsrecht na de inwerkingtreding van de E.E.R.", Juridische Documentatie voor de Onderneming, 1994, 25/16

F. Wijckmans en A. Vanderelst, "The EC Commission’s Draft Regulation on Motor Vehicle Distribution : Alea Iacta Est ?", European Competition Law Review, 1995, 225.

J. Steenlant, A. Vanderelst en F. Wijckmans, "De gewijzigde wet op de mededinging: een tweede kans?", Tijdschrift voor Privaatrecht 2001, 703

A. Vanderelst, F. Wijckmans en F. Tuytschaever, "EG Groepsvrijstellingen - Verticale overeenkomsten en motorvoertuigendistributie", Brussel, Larcier, 2003, 307 p.

A. Vanderelst, "Het Adalat-arrest van het Hof van Justitie van de EG", Liber Amicorum TPR en Marcel Storme, 2004, 845

F. Wijckmans, F. Tuytschaever en A. Vanderelst, "Vertical Agreements in EC Competition Law", Oxford University Press, 2006, 464 p.

A. Vanderelst, "De ene (collectieve) boycot is de andere niet", Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2009, 1063

A. Vanderelst; "Overeenkomst tot overdracht van technologie", Bijvoorbeeld - Modellen voor het Bedrijfsleven, Model V.480, april 2010