Our attorneys

Alain Vanderelst

Practice areas

Alain Vanderelst holds a law degree from the University of Antwerp (1982) and an LL.M from Georgetown University Law Center (1983).

He has been a member of the Brussels Bar since 1983. Before co-founding Tilia Law (before VWEW Advocaten) in 1993, he was an associate at De Bandt Van Hecke Lagae & Van Bael (1983-985) and Van Bael & Bellis (1986-1993).

Alain specializes mainly in corporate and competition law, including litigation and alternative dispute resolution.

In the field of corporate law, his primary focus is on mergers and acquisitions and the negotiating and drafting of contracts (including sales and service agreements , distribution agreements , agency agreements , concession agreements , and loan and lease agreements). He also advises on matters related to advertising , promotions and fair trade practices.

His antitrust practice includes the provision of advice to businesses and organisations in their dealings with the competition authorities, both in terms of market concentration and restrictive practices. Alain regularly gives customized in-house presentations on these subjects, specifically tailored to the individual company's needs and risk profile.

Alain has extensive experience in the telecommunications and energy sectors.

He works in Dutch, French and English.

Publications

A. Vanderelst, "Increasing the Appeal of Belgium as an International Arbitration Forum? The Belgian Law of 27 March 1985 concerning the Annulment of Arbitral Awards", Journal of International Arbitration, 1986, 77

A. Vanderelst en F. Wijckmans, "De toepasselijkheid anno 1988 van artikel 85 van het EEG-Verdrag op concentraties van ondernemingen : nil novi sub sole ?" Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap, 1989, 7

A. Vanderelst en F. Wijckmans, "EEG concentratiecontrole: een nieuw rechtsinstrument, nieuwe uitdagingen", Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap, 1990, 335

A. Vanderelst, "E.E.G. concentratiecontrole haalt de pers", Tijdschrift Rechtsdocumentatie, 1992, 79

A. Vanderelst, "Aanvaarding van de (Europese) rechtsnorm door de lidstaten", Tijdschrift Rechtsdocumentatie, 1992, 211

A. Vanderelst, "Laat uw vordering onontvankelijk verklaren en win", Tijdschrift Rechtsdocumentatie,1992, 325

A. Vanderelst, "Naar ruimere bevoegdheden voor het Gerecht van Eerste Aanleg", Tijdschrift Rechtsdocumentatie, 1992, 467

A. Vanderelst, "De Europese Economische Ruimte (EER)", Tijdschrift Rechtsdocumentatie, 1992, 58

A. Vanderelst, "In vino veritas? Of liever toch maar een smakelijke teug bronwater", Tijdschrift Rechtsdocumentatie, 1992, 723

A. Vanderelst, "Geen vrij verkeer van vuilnis", Tijdschrift Rechtsdocumentatie, 1992, 901

A. Vanderelst, "Het verhaal van de beklagenswaardige klager", Tijdschrift Rechtsdocumentatie, 1992, 1061

A. Vanderelst, Decentralisatie van het EEG mededingingsbeleid, Tijdschrift Rechtsdocumentatie, 1992, 1217

A. Vanderelst en F. Wijckmans, "The Belgian Law of 5 August 1991 on the Protection of Economic Competition", European Competition Law Review, 1992, 120

F. Wijckmans, A. Vanderelst en J. Steenlant, "De aanmeldingspraktijk in het licht van één jaar toepassing WBEM", TBH-Dossier n°1-1994, 7

A. Vanderelst, "Bevoegdheidsregels inzake het mededingingsrecht na de inwerkingtreding van de E.E.R.", Juridische Documentatie voor de Onderneming, 1994, 25/16

F. Wijckmans en A. Vanderelst, "The EC Commission’s Draft Regulation on Motor Vehicle Distribution : Alea Iacta Est ?", European Competition Law Review, 1995, 225.

J. Steenlant, A. Vanderelst en F. Wijckmans, "De gewijzigde wet op de mededinging: een tweede kans?", Tijdschrift voor Privaatrecht 2001, 703

A. Vanderelst, F. Wijckmans en F. Tuytschaever, "EG Groepsvrijstellingen - Verticale overeenkomsten en motorvoertuigendistributie", Brussel, Larcier, 2003, 307 p.

A. Vanderelst, "Het Adalat-arrest van het Hof van Justitie van de EG", Liber Amicorum TPR en Marcel Storme, 2004, 845

F. Wijckmans, F. Tuytschaever en A. Vanderelst, "Vertical Agreements in EC Competition Law", Oxford University Press, 2006, 464 p.

A. Vanderelst, "De ene (collectieve) boycot is de andere niet", Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2009, 1063

A. Vanderelst; "Overeenkomst tot overdracht van technologie", Bijvoorbeeld - Modellen voor het Bedrijfsleven, Model V.480, april 2010