Onze advocaten

Philippe Vanbellen

Vakgebieden

Specialisaties

Fiscaal recht

Philippe Vanbellen is master in de handelswetenschappen met specialisatie fiscaliteit (HUB – 1996) en master in de rechten (K.U. Leuven – 2000) Hij is sinds 2000 ingeschreven aan de balie, startte zijn carrière bij Dauginet Advocaten in Antwerpen (2000 -2005) en werkte daarna bij Dumon, Sablon & Vanheeswijck in Brussel (2005 – 2012). Philippe is o.a. lid van International Fiscal Association (IFA) en van Belgian Association of Tax Lawyers (BATL).

Philippe is actief in het domein van het fiscaal recht. Zijn praktijk beslaat een breed spectrum van belastingaangelegenheden. Hij beschikt over de nodige ervaring om advies en bijstand te verlenen bij alle aspecten gerelateerd aan inkomstenbelastingen, voorheffingen en BTW.

Tevens kan hij instaan voor de verdediging van uw belangen in fiscale betwistingen. Hierbij zal steeds gestreefd worden naar een pasklare oplossing voor al uw fiscale problemen.

Ook voor uw vragen over – en advies m.b.t. de organisatie en de overdracht van uw vermogen, zowel tijdens uw leven als naar aanleiding van het overlijden, kan u bij ons terecht. Uiteraard kan ook de nodige bijstand worden verleend bij Fiscale regularisaties en repatriëring van vermogen.

Tenslotte kan u ook steeds op onze bijstand rekenen wanneer u geconfronteerd zou worden met witwaswetgeving of het fiscale strafrecht.

Hij werkt in het Nederlands, Frans en Engels.

Publicaties

VANBELLEN, P., e.a., "Beloningen in de vermogenssfeer" in Praktijkgids 2012, Beter Belonen. Hoe optimaliseer je lonen van werknemers en bedrijfsleiders ?, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2012, 321-399

CALLEBAUT, T., COUBEAU, H., DE BECKER, N., DE CONINCK, L., DEFOOR, W., DERYCKE, M., ENGELEN, J., KELL, L., MORTIER, F., SABLON, S., SOETE, P., THILMANY, J., VANBELLEN, P., VANHEESWIJCK, L., VAN KEIRSBILCK, M., VERTOMMEN, S., WILLEMS, W., Fiscaal jaaroverzicht 2011, Fisc.Koer. 2012, afl. 1-3 en http://www.monkey.be/

DEBRUYNE, E., HUBER, W., VANBELLEN, P. e.a., Praktijkgids 2011: Optimalisatie loon- en personeelskost, Standaard uitgeverij, Antwerpen.

CLAUWERS, G., COUBEAU, H., DE BECKER, N., DE CONINCK, L., DEFOOR, W., DERYCKE, M., KELL, L., KIEKENS, A., SABLON, S., SOETE, P., THILMANY, J., VANBELLEN, P., VAN KEIRSBILCK, M., VERTOMMEN, S., WILLEMS, W., Fiscaal jaaroverzicht 2009, Fisc.Koer. 2010, afl. 1-3 en http://www.monkey.be/

DEBRUYNE, E., HUBER, W., VANBELLEN, P. e.a., Praktijkgids 2010: Optimalisatie loon- en personeelskost, Standaard uitgeverij, Antwerpen.

DE CONINCK, L., DEFOOR, W., DERYCKE, M., KELL, L., KIEKENS, A., SABLON, S., SOETE, P., THILMANY, J., VERTOMMEN, S., HUYBERECHTS, I., COUBEAU, H., DE BECKER, N., VAN KEIRSBILCK, M., CLAUWERS, G., VANBELLEN, P., WILLEMS, W., Fiscaal jaaroverzicht 2009, Fisc.Koer. 2010, afl. 1-3

DEBRUYNE, E., HUBER, W., VANBELLEN, P. e.a., Praktijkgids 2009: Optimalisatie loon- en personeelskost, Standaard uitgeverij, Antwerpen.

VANBELLEN, P., Vanaf welk ogenblik vangt voor de toepassing van de btw-wetgeving de belastingplicht aan?, Fisc.Koer. 2009, afl. 5, 400-401 en http://www.monkey.be

VANBELLEN, P., Recuperatie ontdoken BTW door Administratie, Fisc.Koer. 2008, afl. 14, 628-631 en http://www.monkey.be

DEBRUYNE, E., HUBER, W., VANBELLEN, P. e.a., Praktijkgids 2008: Optimalisatie loon- en personeelskost, Standaard uitgeverij, Antwerpen.

CLAUWERS, G., DE CONINCK, L., DEFOOR, W., DERYCKE, M., HUYBERECHTS, I., KELL, L., KIEKENS, A., SABLON, S., SOETE, P., THILMANY, J., VALKENBORG, G., VANBELLEN, P., VANHEESWIJCK, L., VERTOMMEN, S., Fiscaal jaaroverzicht 2007, Fisc.Koer. 2008, afl. 1-3 en http://www.monkey.be

DEBRUYNE, E., HUBER, W., VANBELLEN, P. e.a., Praktijkgids 2007: Optimalisatie loon- en personeelskost, Standaard uitgeverij, Antwerpen.

CLAUWERS, G., COUBEAU, H., DE CONINCK, L., DEFOOR, W., KELL, L., KIEKENS, A., MORTIER, F., SABLON, S., SOETE, P., THILMANY, J., VANBELLEN, P., VANHEESWIJCK, L., VERTOMMEN, S., WILLEMS, W., DERYCKE, M., Fiscaal Jaaroverzicht 2006, Fisc.Koer. 2007, afl. 1-3, en http://www.monkey.be

VANBELLEN, P., BTW-boetes: toetsingsrecht van de fiscale rechter, Fisc.Koer. 2007, afl. 7, 414-415 en http://www.monkey.be (1 september 2008)

DEBRUYNE, E., HUBER, W., VANBELLEN, P. e.a., Praktijkgids 2006: Optimalisatie loon- en personeelskost, Standaard uitgeverij, Antwerpen.

VANBELLEN, P., DERYCKE, M., KELL, L., SOETE, P., KIEKENS, A., COUBEAU, H., VANHEESWIJCK, L., DEFOOR, W., VERTOMMEN, S., THILMANY, J., SABLON, S., Fiscaal Jaaroverzicht 2005, Fisc.Koer. 2006, afl. 1-3, 3-404 en http://www.monkey.be

VANBELLEN, P., Verzet artikel 53, 6° van het WIB 1992 zich er tegen dat de aankoopkosten voor de vernietigde dieren als beroepskost in aftrek worden gebracht en kunnen belastingplichtigen kosten die het gevolg zijn van illegale praktijken, als beroepskost in aftrek brengen?, Fisc.Koer. 2005, afl. 15, 544-546 en http://www.monkey.be

DEBRUYNE, E., HUBER, W., VANBELLEN, P. e.a., Praktijkgids 2005: Optimalisatie loon- en personeelskost, Standaard uitgeverij, Antwerpen.

VANBELLEN, P., “Verjaring van betwiste belastingschulden”, Fisc.Koer. 2005, afl. 10, 415-417 en http://www.monkey.be

VANBELLEN, P., De forfaitaire aanslagregelingen inzake directe belastingen en inzake B.T.W., Fisc.Koer. 2005, afl. 8, 369-371 en http://www.monkey.be

COUBEAU, H., DEFOOR, W., DERYCKE, M., KELL, L., KIEKENS, A., SABLON, S., SOETE, P., THILMANY, J., VANBELLEN, P., VANHEESWIJCK, L., VERTOMMEN, S., Fiscaal Jaaroverzicht 2005

VANBELLEN, P., Aftrek van kosten na het faillissement van een vennootschap: een stand van zaken, TFR 2005, afl. 288, 810-812 en http://tfrnet.larcier.be (8 november 2005).

DAUGINET, V., BOLLINGH, I., HUBER, W., VAN BELLE, D., SPAGNOLI, K., TUERLINCKX, J., CROMMEN, M., VAN EYSENDEYK, P., VANBELLEN, P., LAMMENS, K., VANDENBERGHE, F., EX, M., MUYSHONDT, N., De eenmalige bevrijdende aangifte

VANBELLEN, P., Ambtshalve beoordelen van grieven, TFR 2003, afl. 235, 127-129 en http://tfrnet.larcier.be (5 maart 2003).

COOPMAN, B., VANBELLEN, P., Werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen, Not.Fisc.M. 2002, afl. 2, 43-55.

VANBELLEN, P., Intresten na stopzetting beroepswerkzaamheden nu toch aftrekbaar?, TFR 2001, 158-161 en http://tfrnet.larcier.be (29 mei 2001).