Nos avocats

Alain Vanderelst

Alain Vanderelst est licencié en droit (Université d’Anvers – 1982) et il a obtenu un Master of Laws (Georgetown University, 1983).

Il est inscrit au Barreau de Bruxelles depuis 1983.  De 1983 à 1985, il était avocat au sein du cabinet De Bandt Van Hecke Lagae & Van Bael, et de 1986 à 1993 au sein du cabinet Van Bael & Bellis.  Alain est l’un des co-fondateurs de Tilia Law (avant VWEW Advocaten, 1993).

Alain concentre ses activités dans les domaines du droit des affaires et du droit belge et européen de la concurrence.

Il travaille en néerlandais, en français et en anglais.

Publications

A. Vanderelst, "Increasing the Appeal of Belgium as an International Arbitration Forum?  The Belgian Law of 27 March 1985 concerning the Annulment of Arbitral Awards", Journal of International Arbitration, 1986, 77

A. Vanderelst et F. Wijckmans, "De toepasselijkheid anno 1988 van artikel 85 van het EEG-Verdrag op concentraties van ondernemingen : nil novi sub sole ?" Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap, 1989, 7

A. Vanderelst et F. Wijckmans, "EEG concentratiecontrole: een nieuw rechtsinstrument, nieuwe uitdagingen", Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap, 1990, 335

A. Vanderelst, "E.E.G. concentratiecontrole haalt de pers", Tijdschrift Rechtsdocumentatie, 1992, 79

A. Vanderelst, "Aanvaarding van de (Europese) rechtsnorm door de lidstaten", Tijdschrift Rechtsdocumentatie, 1992, 211

A. Vanderelst, "Laat uw vordering onontvankelijk verklaren en win", Tijdschrift Rechtsdocumentatie,1992, 325

A. Vanderelst, "Naar ruimere bevoegdheden voor het Gerecht van Eerste Aanleg", Tijdschrift Rechtsdocumentatie, 1992, 467

A. Vanderelst, "De Europese Economische Ruimte (EER)", Tijdschrift Rechtsdocumentatie, 1992, 589

A. Vanderelst, "In vino veritas? Of liever toch maar een smakelijke teug bronwater", Tijdschrift Rechtsdocumentatie, 1992, 723

A. Vanderelst, "Geen vrij verkeer van vuilnis", Tijdschrift Rechtsdocumentatie, 1992, 901

A. Vanderelst, "Het verhaal van de beklagenswaardige klager", Tijdschrift Rechtsdocumentatie, 1992, 1061

A. Vanderelst, Decentralisatie van het EEG mededingingsbeleid, Tijdschrift Rechtsdocumentatie, 1992, 1217

A. Vanderelst et F. Wijckmans, "The Belgian Law of 5 August 1991 on the Protection of Economic Competition", European Competition Law Review, 1992, 120

F. Wijckmans, A. Vanderelst et  J. Steenlant, "De aanmeldingspraktijk in het licht van één jaar toepassing WBEM", TBH-Dossier n°1-1994, 7

A. Vanderelst, "Bevoegdheidsregels inzake het mededingingsrecht na de inwerkingtreding van de E.E.R.", Juridische Documentatie voor de Onderneming, 1994, 25/16

F. Wijckmans et A. Vanderelst, "The EC Commission’s Draft Regulation on Motor Vehicle Distribution :  Alea Iacta Est ?", European Competition Law Review, 1995, 225.

J. Steenlant, A. Vanderelst et F. Wijckmans, "De gewijzigde wet op de mededinging: een tweede kans?", Tijdschrift voor Privaatrecht 2001, 703

A. Vanderelst, F. Wijckmans en F. Tuytschaever, "EG Groepsvrijstellingen - Verticale overeenkomsten en motorvoertuigendistributie", Brussel, Larcier, 2003, 307 p.

A. Vanderelst, "Het Adalat-arrest van het Hof van Justitie van de EG", Liber Amicorum TPR en Marcel Storme, 2004, 845

F. Wijckmans, F. Tuytschaever en A. Vanderelst, "Vertical Agreements in EC Competition Law", Oxford University Press, 2006, 464 p.

A. Vanderelst, "De ene (collectieve) boycot is de andere niet", Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2009, 1063

A. Vanderelst; "Overeenkomst tot overdracht van technologie", Bijvoorbeeld - Modellen voor het Bedrijfsleven, Model V.480, april 2010

Alain Vanderelst est licencié en droit (Université d’Anvers – 1982) et il a obtenu un Master of Laws (Georgetown University, 1983).
Il est inscrit au Barreau de Bruxelles depuis 1983.  De 1983 à 1985, il était avocat au sein du cabinet De Bandt Van Hecke Lagae & Van Bael, et de 1986 à 1993 au sein du cabinet Van Bael & Bellis.  Alain est l’un des co-fondateurs de VWEW Advocaten (1993).
Alain concentre ses activités dans les domaines du droit des affaires et du droit belge et européen de la concurrence.
Il travaille en néerlandais, en français et en anglais.